Airnet
Home Back
General Orders
  Section : S-I(B)
ANNEXURE-A
LIST OF THE TREX FOR THE REGULAR PROMOTION IN THE GRADE OF PEX 
S.No. NAME
1 Sumitra Varma  
2 Sikha Chakraborty  
3 P.P.Yadav  
4 Krishna Murari  
5 Rakesh Pahwa  
6 Nayan Prasad  
7 Shakuntala Gautam  
8 Khalid Latif  
9 M.Surendran  
10 K.S. Sahi  
11 B.A. Buchh  
12 M. Rama Rao  
13 V.M.Gokhale  
14 B.L. Saini  
15 R. D. Mohta  
16 Raj Kishore   
17 Smt.Dipti Mishra  
18 Varsha Sharma  
19 D.K. Namdeo  
20 Ramji Mishra  
21 P.D.Chopde   
22 Raj Kumar Saxena  
23 P. Baishya   
24 Kallol Datta  
25 D. D. Banswal   
26 L.K. Mulony   
27 Mahua Datta  
28 Kanili Achumi   
29 Gautam Kr. Karar  
30 Anupam Pathak  
31 Saroj Parmar  
32 D.P.Goswami  
33 Kalpana Parida  
34 Alok Kumar Ray  
35 N. Vasudev  
36 R.C.Gupta  
37 Pratul Joshi  
38 Y.P. Singh  
39 M. Samal  
40 M. Hari  
41 Jainendra Singh  
42 Sharmila Goswami  
43 Suman Srivastava  
44 S.N. Namboodiri  
45 Om Prakash Jamuar  
46 Atma Prakash Mishra  
47 J.K. Panda  
48 S.K. Srivastava  
49 C.P. Advani  
50 P.K. Majhi  
51 P.K. Srivastava  
52 Dr. T. Dutta  
53 C. Routray  
54 R. C. Sahu  
55 M.A. Latoo  
56 A.K. Srivastava  
57 S.K. Das  
58 E. Achou Singh  
59 T.K. Manojan  
60 G. Jaya  
61 Ch. Sitaram Babu  
62 V.K. Raina  
63 Biju Mathew  
64 Ajay veer Singh  
65 D.J. Francis  
66 M.P.Pathak  
67 J.K. Pradhan   
68 L.D. Vyas  
69 M.D. Panda  
70 A.K. Panigrahi  
71 A.K. Dash  
72 G.M. Pareek  
73 Siddharth Maity  
74 N.P. Nigam  
75 D. Raja Reddy  
76 B.T. Krishnakumari  
77 Vivasvan Arya  
78 Dipankar Bhattacharjee  
79 A.D. Deshmukh  
80 Archana Prasad  
81  V.K.Srivastava  
82 Rajiv Dubey  
83 S. Arumugam  
84 Sudip Sen  
85 P. Kalyanaraman  
86 Satyendra Pal Singh  
87 B. Srinivas  
88 K.K. Verma  
89 J. R. Munda   
90 B.S.Banerjee  
91 Kunj Bihari   
92 Pyare Lal   
93 Jai Bagawan  
94 Amar Singh  
95 G.P. Nirala   
96 S.K. SINGH  
97 Krishna Kumar  
98 M.V. Devdhar  
99 Shambu Dayal   
100 Inderjit Karamakar   
101 Khaikholet Kipgen   
102 Sunder Singh  
103 G. Chinkhanlian   
104 Kiran Farooqi  
105 Mohan Dhanraj   
106 H. Tuboi   
107 A. Aruna  
108 Shivram Singh Rawat   
109 Y.Nageshwar Rao   
110 D.R. Meena   
111 S.D.Sadeshmukh  
112 R.K.Meena  
113 J.P.Meena  
114 N.R.Meena  
115 K.P.Meena  
116 V.B. Badigar  
117 Reshma Khan  
118 M.B. Saxena  
119 K. Unnikrishna Menon  
120 Shailendra   
121 G.C. Tripathy  
122 Kajal Chakraborty  
123 Sumona Sen Pandey  
124 Rangoli Srivastava  
125 A. K. Trivedi  
126 Sarvesh Kumar  
127 Amrendra Kumar  
128 Shailendra Verma  
129 B.M. Jaidi  
130 R.K.Agnikotri  
131 S.Manickam   
132 Karamajit Kaur  
133 R.Rajagopal  
134 Pradeep Kumar  
135 Neeraj Jain  
136 S.M.A.Alvi  
137 Shiv Pal Misra  
138 Beena P.Sharma  
139 K.R. Yadav  
140 Keya Bose  
141 G.Vijaykumar  
142 M.Biramani Singh  
143 B.V. Dasalania  
144 Girish V. Patil  
145 P. Dhanabalan   
146 S.K. Malhotra  
147 N. Rukmini  
148 U. Oram   
149 Shiv Prasad  
150 Hiren Chandra Nath  
151 Niti Sharma   
152 Lalnunziri   
153 Parul Vyas   
154 Nazila Zaffar  
155 V. N. Trivedi   
156 Lata Sharma  
157 Bijya Yumlembam   
158 Dominic Thomas  
159 Jhini Deb Barman   
160 Geeta Gida   
161 K. Mindo   
162 M. Balakrishnan  
163 Sharda Rajan  
164 Shuvra Baishya   
165 Shirley Jacob  
166 Navdeep Singh   
167 Rajesh Phaye  
168 K. L. Srinivasa Reddy   
169 Biakchungnunga   
170 S. N. Mishra  
171 Sunil Ganjoo  
172 Jose P. U.   
173 M.J.G.Shaikh  
174 J. R. Rathod   
175 Maulin Munshi   
176 A. K. Gupta   
177 Dhara Saraswati   
178 Manisha Jain   
179 K. P. Ravindran   
180 R. M. L. Marbaniang   
181 Manju Lata   
182 Kaushik Sarkar  
183 Manjula Negi   
184 A. Gitchandra Singh   
185 M. D. Chettri   
186 Sanjay K. Pandey   
187 Rajan Kumar   
188 M. S. Lalas   
189 D.D. Pradhan   
190 D.P. Purkayastha  
191 Jangkholal Gangte   
192 H.I. Abdul Rasheed  
193 Meenakshi Kalia  
194 Sheshmani   
195 Somit Mitra  
196 Bharti Kachroo  
197 Basant Atram   
198 Thankholet Haokip     
199 Ashis Kumar Malik     
200 Aditi Roy Majumdar   
201 K.R. Shaji   
202 Kalu Ram Parihar   
203 Ram Chandra   
204 T.V. Aswathy   
205 T.R. Magotra   
206 Surinder Pal   
S. No. Name
1 GEETHA RAMANAND 
2 DOLLY THOMAS
3 T. SUDHAKAR RAO 
4 B.K. CHETRI
5 G. SUSHEELA NARAYAN
6 K. PANI PRASAD
7 M. K. ABIDI
8 KALPANA PANIGRAHI
9 UDAYAN DAS GUPTA
10 N.R. GADRE
11 RATNA R. CHATERJEE 
12 HAR SINGH 
13 SUKUMAR MUKHOPADHYAY 
14 R.S. BIST 
15 M.K. MEHAR 
16 G. SHANKARA NARAYANAN 
17 B.N. VAIDYA 
18 RAJMAL BHARMORIA 
19 JAI PRAKASH 
20 A.K. BHATNAGAR 
21 S.M.HAIDER 
22 RAGINI SRIVASTAVA 
23 MAMTA CHATURVEDI 
24 M.K. KAUL 
25 S.L. ALI 
26 MOHD. AMIN 
27 SUDHIR SHARMA
28 JAVED AHMED HAMIDI 
29 PRABHAT JAIN 
30 A. DESHPANDE 
31 T.K. BANERJEE
32 HARISH KUMAR TREHAN
33 SANTOSH AGGARWAL 
34 S.BHATTACHARJEE
35 CHAKRADHAR KANDWAL 
36 N. RAVINDRAN 
37 K.J. BABEN 
38 N. K. KALAVATHY 
39 S.G. VAIDYA 
40 V.K. VIJAYA KUMAR 
41 GULAM SABIR 
42 JITENDER ARJUN 
43 KAPIL P. BHATIA 
44 AMARJIT KAUR CHOPRA 
45 VANDANA SHARMA 
46 PANKAJ CHOPRA
47 M. SELVA KUMAR
48 D.S. SANDHU 
49 ABDUL REHMAN (A) TAHIR REHMAN 
50 SUDESH RAJ 
51 D. RAVICHANDRAN 
52 V. SUDHAKARAN 
53 M.S. BECK 
54 T. CHOPAL 
55 D.B. CHAVAN 
56 JAYA CHANDRA 
57 LAKHI DUTTA
58 S.C. SETH
59 SUSHILA MARIYAM 
60 DESHRAJ
61 INDIRA MANI BEHERA
62 P.K.MOHANAN
63 R.M. ANAND
64 M.K. KANADE
65 RAJ KUMAR GREWAL
66 M.C. DAS
Print

यह साइट सूचना प्रौधोगिकी प्रभाग, योजना एवं विकास एकक, आकाशवाणी महानिदेशालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित है। इसके सम्बन्ध में किसी भी स्पष्टीकरण के लिये कृपया सूचना प्रौधोगिकी प्रभाग से संपर्क करें।
This site is maintained by IT Division, P & D UNIT, DG:AIR, NEW DELHI. In case of any clarification, please contact - IT Division